Medborgardialog

En utbildning för förtroendevalda och tjänstepersoner

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som vill vara med och utveckla arbetet med medborgardialog. Den består av fem korta moduler som visar nyttan med medborgardialog och hur du skapar goda förutsättningar för ett lyckat resultat.

Du kan göra utbildningen individuellt eller i grupp. Om det är första gången du gör utbildningen bör du gå igenom modulerna steg för steg i nummerordning. Varje modul tar cirka 10 minuter.

Thumbnail [100%x225]

1 Nyttan med medborgardialog

Den här modulen presenterar ämnet medbogardialog och olika perspektiv på nyttan av dialog.


Thumbnail [100%x225]

2 Framgångsfaktorer för medborgardialog

Den här modulen handlar om hur medborgaren kan ha inflytande i olika delar av styrprocessen. Den tar också upp betydelsen av att lyssna på grupper som inte aktivt gör sig hörda samt vad som krävs av olika roller för en framgångsrik dialog.
Thumbnail [100%x225]

3 Möt medborgaren

Den här modulen ger exempel på medborgardialoger med olika nivåer av delaktighet och olika metoder för dialog. Den belyser också vikten av att veta vem som gör vad och att skriva en projektplan.

Thumbnail [100%x225]

4 Kommunikation för en lyckad medborgardialog

Den här modulen handlar om kommunikation före, under och efter en medborgardialog. Den tar upp betydelsen av att kommunicera ur ett mottagarperspektiv och hur medborgarens engagemang kan stärkas med hjälp av rätt kommunikation.
Thumbnail [100%x225]

5 Medborgardialogens resultat

Den här modulen handlar om betydelsen av att ta tillvara på resultat och att utvärdera för att skapa ett långsiktigt arbete med medborgardialog.

Information

Kunskapsmål

Utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteperson grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen. Utbildningen riktar sig även till dig som är nyfiken på ämnet och som vill genomföra den för egen kompetensutveckling. Den är framtagen som ett komplement till det utbud som redan erbjuds inom projekt medborgardialog.

Användning

Det går bra att zooma i utbildningen genom att

  1. trycka Z på ditt tangentbord
  2. använd sedan webbläsarens zoom-funktion
    • för att minska/öka zoom på PC: ctrl och - eller +
    • för att minska/öka zoom på Mac: cmd (Kringla) och - eller +

Ladda ner en textversion av utbildningen